Güneş Enerjisi Santralleri, Güneşten gelen sonsuz enerjiyi  fotovoltaik modüllerin ve diğer bileşenlerin kurulumu ile elektrik enerjisine çeviren sistemlerdir, çevreyi kirletmemesi ve zararlı atık oluşturmaması gibi özelliklere sahip bir yenilenebilir enerji kaynağıdır.

     Türkiye’deki güneş enerjisi santralleri elektrik üretimi konusunda önemini giderek artıran bir yapıya sahiptir. Dünya genelindeki gelişmiş ülkelere bakıldığında ülkemizdeki güneş enerjisi santrallerinin yeterli seviyede olmadığını görmekteyiz. Fakat son yıllarda yapılan atılımlar ile birlikte toplam elektrik üretimindeki yüzdesi giderek artan güneş enerjisi santralleri gelecekte enerji konusunda dışa bağımlılığımızı azaltmamız noktasında ve ülke ekonomisine katkı sağlamada en önemli unsur olacaktır.

     Bu düşünce ile 2014 yılında yola çıktığımız ve 2017 yılı ortalarında tamamını devreye aldığımız Aksaray ili Armutlu mevkiinde 100.000 metrekare alana inşaa edilmiş 4.6 Mwp kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali yatırımımız bulunmaktadır.